De plannen en de voortgang

Hoe is de bouw  begonnen...

Voor de bouw van de Boskapel werd een beroep gedaan op vrijwilligers die van aanpakken weten. Enkele bewoners van de Bisselt en andere vakmensen uit de omgeving hebben hun vaardigheden belangeloos ingezet. Zonder hun inzet kon de Boskapel niet gerealiseerd worden. Zij zorgden ervoor, ieder vanuit hun eigen vakgebied, dat er een mooie Boskapel is gekomen.

Op 4 december 2013 is de bouw van de Boskapel de Biesselt begonnen. Wim Meeussen en Hentje Thijssen hebben geassisteerd toen Gerrit Hekman met een graafmachine het voorbereidend grondwerk uitvoerde. Verder heeft Wim en Hentje op 12 december de planken en bekisting in orde gemaakt als voorbereiding van de fundering. Op 19 december heeft Roland Coenen uit Groesbeek het ijzerwerk gemaakt en diezelfde middag is de fundering gestort. Daarmee is voor kerstmis 2013 het fundament van de Boskapel De Biesselt helemaal gelegd! De rest is in de komende maanden tot de opening gerealiseerd.

... en de kapel is geopend !!

Op zondag 26 oktober is de Boskapel feestelijk geopend worden. Dat was exact op de de dag  60 jaar na dato!

 

Voorbereiding van het project

De initiatiefnemers van de Boskapel hadden zich al enige tijd geleden vol enthousiasme gestort op de voorbereiding van alle plannen. Daarvoor was de oprichting nodig van een stichting, die als naam meekreeg “Stichting Cultuur-Historisch en Natuurlijk Erfgoed De Biesselt”. Deze stichting kan ook andere initiatieven ondersteunen. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door architect Will de Bruin-Van Uden (Groesbeek, geboren op de Bisselt) en Bisseltbewoners Wim Meeussen, Richard Meeussen, Hein van der Pasch en Hentje Thijssen. In overleg met notaris T. Timmermans uit Groesbeek zijn statuten opgesteld en is deze stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als vorm van sponsoring heeft de notaris geen kosten voor deze dienstverlening in rekening gebracht. De stichting is door de belastingdienst erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.


Om het kapelletje ook voor de toekomst te behouden zullen we het moeten blijven onderhouden. Wij  hebben uw steun nodig. U kunt zich hier aanmelden als u financieel wilt bijdragen en vriend wilt worden van Boskapel De Biesselt, als u uw emaildres achterlaat houden wij u op de hoogte van nieuwtjes en wetenswaardigheden betreffende de kapel.


Werk in uitvoering

Will de Bruin van WB Bouwkundig Teken- en Adviesbureau zorgde voor het ontwerp en zoon Tom de Bruin van Reality Rendering heeft hier een 3D visualisatie van gemaakt, beiden zonder kosten in rekening te brengen. De bouwtekening is gebruikt bij het aanvragen van de bouwvergunning, die op 22 januari 2013 is verleend door de gemeente Groesbeek. Wethouders Giesbers en Thijssen omarmden het project. Ook de eigenaar van het bosperceel, Staatsbosbeheer, heeft in de persoon van Corien Koreman alle medewerking verleend.

Bouwbedrijven met “roots” op de Bisselt hebben  zich, ieder voor een deel, belangeloos ingezet  voor het realiseren van De Boskapel: Wim Janssen van de Groesbeekseweg, Nicole van Tienen van bouwbedrijf Van Tienen, Sjaak Jacobs van Timmerbedrijf Jacobs, Ton Thissen van DAPAN, Gerrit Hekman van Grondverzet Kraanverhuur uit Heumen. Verder is het metselzand geleverd door Van Kesteren uit Groesbeek en zijn de bouwhekken geplaatst door de gemeente Mook en Middelaar. Printmarkt uit Gennep heeft een prachtige folder ontworpen. Gerard Hubbers, Jop van de Crommenacker en Andrew Reasoa van SIENN Internetdiensten uit Heijen zorgen voor deze website, waarmee we iedereen op de hoogte hebben gehouden van de voortgang van de bouw en ondersteunende acties. Visueel zijn de belangrijkste stappen vastgelegd met foto’s van Piet Spanjers.

Financiën: iedereen kan nog steeds bijdragen

Voor het bouwen van de Boskapel waren bijdragen nodig van velen. De belangeloze inzet van velen was fantastisch. Maar er blijven nog zo veel kosten niet gedekt dat wij met deze website en onze folder een beroep op u moeten doen voor een financiële bijdrage voor het onderhoud. Zo wordt het ook uw boskapel. Door de ANBI-status van de stichting zijn deze voor u ook fiscaal interessant.
Graag zien wij uw gulle giften binnenkort tegemoet op bankrekening nr. NL59RABO.0179.5872.18 t.n.v. St. Cult.-Hist. Nat. Erfgoed De Biesselt, in Mook, onder vermelding van Boskapel