De nieuwbouw

Ter voorbereiding van de plannen is de oprichting nodig van een stichting die als naam meekrijgt  “Stichting Cultuur-Historisch en Natuurlijk Erfgoed De Biesselt”. Deze stichting kan ook andere initiatieven ondersteunen die van belang zijn voor De Bisselt. Het stichtingsbestuur bestaat thans uit Richard Meeussen (voorz.) en bestuursleden Wim Meeussen, Hein van der Pasch en Hentje Thijssen.

Voor de bouw van de nieuwe Boskapel De Biesselt is een beroep gedaan op vrijwilligers. Bewoners van De Bisselt en andere vakmensen uit de omgeving hebben hun vaardigheden belangeloos ingezet. In december 2013 is de bouw begonnen; voor de kerst 2013 is de fundering van de boskapel gelegd. Alles verloopt dan voorspoedig met medewerking van Staatsbosbeheer, als eigenaar van de grond, en van de gemeente Groesbeek als vergunningverlener. Veel praktisch werk wordt belangeloos uitgevoerd door bouwkundigen, vakmensen en bouwbedrijven die verbonden zijn met De Bisselt. Enkele namen mogen we niet vergeten: Will de Bruin, Tom de Bruin, Wim Janssen, Hentje Thijssen, Wim Meeussen, Gerrit Hekman, Sjaak Jacobs, Nicole van Tienen, Ton Thissen en Johan van Kesteren. Verder krijgen we juridische steun van notaris Timmermans, en voor de communicatie van fotograaf Piet Spanjers, van drukker Printmarkt, en van websitemaker SIENN Online Technology. Allen hartelijk dank!

Financiële bijdragen

Er blijven nog veel kosten niet gedekt, zoals verzekeringen en onderhoud. Bijdragen zijn welkom op: bankrekeningnummer NL59RABO0179587218 t.n.v. “Stichting Cultuur-Historisch en Natuurlijk Erfgoed De Biesselt”. De ANBI-status van de stichting maakt giften voor de gulle gever ook fiscaal interessant.

Via Nieuws op deze website kunt u op de hoogte blijven van de boskapel-activiteiten.

Wij hebben uw steun nodig

Om het kapelletje ook voor de toekomst te behouden en te onderhouden hebben wij uw steun nodig. U kunt zich hier aanmelden als u financieel wilt bijdragen en vriend wilt worden van Boskapel De Biesselt.