Voorgeschiedenis

Boskapel De Biesselt vinden we aan de Bi(e)sseltsebaan in de bosrand van het Groesbeekse bos nabij de Groesbeekseweg en Herberg ’t Zwaantje in Mook. Voorbijgangers stoppen er, steken soms een kaars op, of plaatsen een bloemetje. De kapel vormt voor velen een rustpunt, een plek van bezinning en reflectie.

Op een stralende herfstdag in 1954 staan de destijds nog niet zo talrijke buurtbewoners van De Bisselt aangetreden op de Bisseltsebaan. Vanaf Bethanië, vandaag Jachtslot de Mookerheide, nadert een bonte stoet met in het middelpunt het Maastrichtse beeld Maria Sterre der Zee, gedragen door enkele jongeren van De Bisselt, vergezeld door de toenmalige bisschop Lemmens van Roermond. De bisschop bezoekt met dit beeld de parochies van zijn bisdom.

Maar De Bisselt heeft geen kapel of kerk, ook al hebben bewoners wel die wens. De bisschop hoort ervan en wil daarom in 1954 De Bisselt bezoeken. In een provisorische kapel van dennentakken en herfstbladeren wordt dan toch het Maastrichtse beeld geplaatst, begeleid door gebed en gezang, o.a. het lied O Sterre der Zee.

Omwonenden hadden hier eerder, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, al een kruis en bloemen geplaatst bij een voorlopige rustplaats van een in deze buurt gesneuvelde Duitse soldaat.

Het kapelletje dat na het bezoek van bisschop Lemmens verder vorm krijgt is jarenlang door buurtbewoners onderhouden, maar blijft tijdelijk. Uiteindelijk is eind 2013 begonnen met de bouw van een kleine nieuwe eigentijdse boskapel die herkenbaar is en die de tand des tijds kan weerstaan.

Eeuwenlang is het op De Bisselt armoe troef voor de kleine boeren op de droge bos- en heidegrond, waar het grondwater moeilijk te vinden is. Pas in 1913 komt aan de Groesbeekseweg in Mook een waterput kort bij Herberg ’t Zwaantje. Honderd jaar later, in 2013, komt het tot het herstel van deze “Alde Put” door de inzet van buurtbewoners. Daarna volgt het opknappen van “De Biessael”, de eeuwenoude leemkuil, door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Al langer wordt nagedacht over een eigen kapelletje voor De Bisselt. Met steun van plaatselijke aannemers en andere vrienden gaan bewoners aan de slag met de voorbereiding van een sobere nieuwe Boskapel De Biesselt. Deze zal gaan dienen als rustpunt en plek van bezinning en herinnering voor bewoners en bezoekers, die elkaar hier kunnen ontmoeten op De Bisselt, midden tussen de dorpskernen van Mook en Groesbeek.

De groene woonwijk De Bisselt is hier geleidelijk gegroeid, te midden van de heidevelden en de bosrijke en heuvelachtige landschappen op de Stuwwal van het Rijk van Nijmegen, waarvoor natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers hier graag komen. Boskapel De Biesselt wordt voor velen een nieuw herkenbaar rustpunt in het groen.

Wij hebben uw steun nodig

Om het kapelletje ook voor de toekomst te behouden en te onderhouden hebben wij uw steun nodig. U kunt zich hier aanmelden als u financieel wilt bijdragen en vriend wilt worden van Boskapel De Biesselt.